Giỏ hàng

ALADDIN BOOKS

Address: 14 Deodar Road,
London SW 15 2NN

Được thành lập từ năm 1979, Aladdin books đã tạo nên nhiều cuốn sách thú vị cho trẻ em trong độ tuổi từ 1 – 16. Những lĩnh vực mà Aladdin đã khai thác vô cùng phong phú: từ khoa học, lịch sử tự nhiên, nghệ thuật và cho đến những dự án khác… Đặc biệt, Aladdin book tập trung vào các chủ đề về xã hội, môi trường, và các vấn đề toàn cầu ở nhiều nhóm tuổi khác nhau.