Giỏ hàng

Sự kiện sách bản quyền NXB Pelangi

Tập đoàn xuất bản Pelangi (PPG) được thành lập năm 1979 bởi một nhóm các doanh nhân trẻ. Trong khoảng thời gian 38 năm, công ty đã phát triển từ thế mạnh này sang thế mạnh khác, xuất bản hơn 10.000 đầu sách trải dài trên nhiều ngôn ngữ.