Giỏ hàng

Bảo vệ bản quyền phim theo quy định của pháp luật Việt Nam

Bảo vệ bản quyền phim là vấn đề nhận được khá nhiều sự quan tâm khi mà nền công nghiệp điện ảnh đang ngày càng phát triển. Vậy pháp luật Việt Nam quy định về vấn đề bản quyền phim như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau nhé. 

Quy định của pháp luật về Bản quyền phim

Tác phẩm phim hay còn được gọi là tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự quy được hiểu là tác phẩm được thể hiện bằng hình ảnh động kết hợp hoặc không kết hợp với âm thanh và các phương tiện khác theo nguyên tắc của ngôn ngữ điện ảnh. Hình ảnh tĩnh được lấy ra từ một tác phẩm điện ảnh là một phần của tác phẩm điện ảnh đó.

bao-ve-ban-quyen-phim-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-viet-nam

Anh em nhà Lumière, cha đẻ của nghệ thuật điện ảnh

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì bản quyền của tác phẩm phim được bảo hộ kể từ thời điểm tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

bao-ve-ban-quyen-phim-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-viet-nam

Người làm công việc đạo diễn, biên kịch, quay phim, dựng phim, sáng tác âm nhạc, thiết kế mỹ thuật, thiết kế âm thanh, ánh sáng, mỹ thuật trường quay, thiết kế đạo cụ, kỹ xảo và các công việc khác có tính sáng tạo đối với tác phẩm điện ảnh được xem là tác giả của tác phẩm và được hưởng các quyền quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ và các quyền khác theo thỏa thuận.

Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vật chất – kỹ thuật để sản xuất tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu được xem là chủ sở hữu đối với tác phẩm và có các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19 và Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ. 

Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm phim điện ảnh

Hồ sơ đăng ký bảo hộ đối với bản quyền âm nhạc được thực hiện như sau:

  • Tờ khai đăng ký quyền tác giả: Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.
  • Hai bản sao tác phẩm điện ảnh;
  • Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
  • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
  • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

 

Để được tư vấn bảo vệ bản quyền và giao dịch nhượng quyền phát hành, phân phối Phim truyền hình, phim hoạt hình, phim khoa học, phim tài liệu, bạn có thể liên hệ chúng tôi tại đây.

bao-ve-ban-quyen-phim-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-viet-nam