Giỏ hàng

Cách mua bản quyền phim để đăng Youtube, OTT, truyền hình 2023

Cách mua bản quyền phim để đăng youtube, OTT, đài truyền hình, internet và các quy định hiện hành như thế nào? Cùng SCC tìm hiểu cách mua bản quyền phim mới nhất 2023 trong bài viết dưới đây nhé.

1. Khái niệm mua bản quyền phim 

Phim ảnh là một trong những đối tượng được luật SHTT Việt Nam thừa nhận và bảo hộ quyền tác giả. 

Theo đó, việc mua bản quyền phim được hiểu là sự thỏa thuận/hợp tác giữa tác giả/chủ sở hữu tác phẩm (bên bán) và chủ thể có nhu cầu mua lại bản quyền phim (bên mua). 

Khi có sự thỏa thuận thống nhất giữa bên bán và bên mua thì quyết định mua bán bản quyền phim sẽ làm thay đổi chủ sở hữu quyền tài sản cũng như quyền công bố.

Phim ảnh là một trong những đối tượng được luật SHTT Việt Nam thừa nhận và bảo hộ

2. Cách mua bản quyền phim truyền hình, chiếu rạp, phim ngắn

Cách mua bản quyền phim sẽ diễn ra theo quy trình dưới đây: 

2.1 Thỏa thuận việc mua bản quyền phim

Bên bán và bên mua sẽ tiến hành thỏa thuận về việc bán và mua lại quyền tài sản và quyền công bố. Bên cạnh đó, một số nội dung liên quan đến việc mua bán cần thỏa thỏa thuận như: 

 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp
 • Nghĩa vụ của bên mua, bên bán
 • Điều khoản bảo mật thông tin
 • Điều khoản về giới hạn chuyển nhượng
 • Giá và phương thức thanh toán
 • Quyền của bên mua, bên bán
 • Trách nhiệm nếu vi phạm hợp đồng

2.2 Soạn thảo hợp đồng mua bản quyền phim

Sau khi bên bán và bên mua đã thỏa thuận thống nhất về việc mua bán bản quyền phim thì cả 2 bên sẽ tiến hành soạn thảo hợp đồng mua bán bằng văn bản. 

Sau khi hoàn tất hợp đồng, để đảm bảo tối ưu quyền lợi của mình, bên bán và bên mua nên thực hiện thủ tục công chứng.

2.3 Thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phim

Khi quá trình mua bán bản quyền phim có hiệu lực thì bên mua lại bản quyền phim sẽ có cả quyền tài sản lẫn quyền công bố tác phẩm. 

Điều này cho thấy khi mua bán bản quyền phim thì sẽ có sự thay đổi về chủ sở hữu tác phẩm. Tại thời điểm đó, cả 2 bên cần tiến hành quy trình các bước thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phim tại Cục Bản quyền tác giả. Các giấy tờ cần chuẩn bị như sau:

 • 02 bản sao tác phẩm.
 • Văn bằng bảo hộ quyền tác giả (nộp lại).
 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả.
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả.

3. Nội dung hợp đồng mua bản quyền phim 

Nội dung hợp đồng mua bán bản quyền phim theo quy định tại Điều 46 Luật SHTT 2005 được sửa đổi, bổ sung 2009 và 2019 bao gồm:

3.1 Nội dung không bắt buộc

Tùy vào sự thỏa thuận của bên bán và bên mua mà các bên có thể tự đưa vào hợp đồng mua bán những nội dung mà các bên đã thống nhất với nhau:

 • Điều khoản về giới hạn chuyển nhượng.
 • Hiệu lực riêng biệt.
 • Thông tin liên hệ đại diện.
 • Điều khoản bảo mật thông tin.
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp.

3.2 Nội dung bắt buộc 

 • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên mua và bên bán: Tên doanh nghiệp, người đại diện, mã số thuế 
 • Trong trường hợp đại điện ủy quyền thì cần kèm theo giấy ủy quyền, số chứng nhận quyền tác giả, các thông tin liên hệ khác như số điện thoại, email,...
 • Căn cứ mua bán: Cần phải ghi rõ ràng, cụ thể để tránh các tranh chấp phát sinh trong tương lai.
 • Giá và phương thức thanh toán: Thỏa thuận cụ thể về giá, số lần thanh toán, hình thức, thời gian và địa điểm thanh toán, thông tin số tài khoản, quy định về lãi chậm trả.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên mua, bên bán: Quyền và nghĩa vụ của bên mua và bên bán cũng cần được thể hiện rõ để làm căn cứ phát sinh các trách nhiệm vi phạm nghĩa vụ.
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng và phạt vi phạm hợp đồng để có căn cứ áp dụng khi có vi phạm bản quyền phim xảy ra.
 • Điều khoản về quyền liên quan đến quyền SHTT và bảo mật thông tin: Đây là tài sản thuộc quyền SHTT nên nội dung này là bắt buộc. Đồng thời quy định này đảm bảo quyền SHTT đối với bên thứ ba bất kỳ liên quan đến hợp đồng.

Để được tư vấn mua bản quyền phim để đăng Youtube, OTT, truyền hình bạn có thể liên hệ chúng tôi tại đây.

bao-ve-ban-quyen-phim-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-viet-nam