Giỏ hàng

Dịch vụ Tư vấn Nhượng quyền thương hiệu SCC

Ở nước ta, hoạt động nhượng quyền thương mại trong những năm gần đây bắt đầu trở nên phổ biến khi có nhiều thương hiệu nước ngoài đặt chân vào thị trường Việt Nam, đồng thời một số thương hiệu nội địa cũng được các công ty nước ngoài quan tâm.

Pháp luật đã có những quy định chặt chẽ về điều kiện và trình tự thủ tục tiến hành các hoạt động nhượng quyền. Tuy nhiên, những quy định đó vẫn còn bất hợp lý dẫn đến việc hạn chế sự thành lập và duy trì hoạt động nhượng quyền của thương nhân tại Việt Nam. Dịch vụ Tư vấn Nhượng quyền thương hiệu SCC sẽ giúp thực hiện thủ tục nhượng quyền thương hiệu nhanh chóng và phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.

1. Nhượng quyền thương hiệu là gì?

Nhượng quyền thương hiệu (Franchise) là thuật ngữ để nói về một hình thức kinh doanh của cá nhân hay tổ chức nào đó được phép dùng thương hiệu của một sản phẩm, dịch vụ của bên nhượng quyền để kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định.

Tuy nhiên với điều kiện bên được nhượng phải đồng ý các thỏa thuận của bên nhượng lại thương hiệu.

nhung-dieu-can-luu-y-khi-nhuong-quyen-thuong-hieu

2. Điều kiện thực hiện hoạt động Nhượng quyền thương hiệu

- Điều kiện đối với Bên nhượng quyền: Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm;
   
 • Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại;
   
 • Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền;
   
 • Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định của pháp luật.

- Điều kiện đối với Bên nhận quyền: Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

nhung-dieu-can-luu-y-khi-nhuong-quyen-thuong-hieu

3. Lý do bạn nên chọn Dịch vụ Tư vấn Nhượng quyền thương hiệu SCC

Dịch vụ Tư vấn Nhượng quyền thương hiệu SCC giúp bạn thực hiện từ A-Z quy trình nhượng quyền bao gồm:

 • Tra cứu, tư vấn và lựa chọn hệ thống nhượng quyền phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng;
   
 • Tư vấn pháp lý trong suốt quá trình đàm phán Hợp đồng nhượng quyền;
   
 • Soạn thảo và kiểm tra các điều khoản hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của khách hàng;
   
 • Tư vấn các vấn đề tài chính trong Hợp đồng nhượng quyền;
   
 • Tiến hành các thủ tục ghi nhận Hợp đồng nhượng quyền, xin phép tiến hành các giao dịch nhượng quyền;
   
 • Theo dõi, tư vấn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong toàn bộ quá trình Nhượng quyền.

Dịch vụ Tư vấn Nhượng quyền thương hiệu SCC - Uy tín - Chuyên nghiệp - Tốc độ

Để được tư vấn và hỗ trợ giao dịch nhượng quyền thương hiệu, bạn có thể liên hệ chúng tôi tại đây.

nhung-dieu-can-luu-y-khi-nhuong-quyen-thuong-hieu