Giỏ hàng

Nghĩa vụ của bên nhượng quyền trong giao dịch nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền là một trong những hình thức kinh doanh mang lại hiệu suất và tỷ suất sinh lời cao giúp cá nhân, tổ chức kinh doanh tận dụng tối đa vốn, nhân lực từ đối tác nhằm mở rộng kinh doanh. Bài viết này sẽ liệt kê một số nghĩa vụ của bên nhượng quyền trong giao dịch nhượng quyền thương mại cần lưu ý và cân nhắc.

1. Đáp ứng điều kiện để được nhượng quyền

 • Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền của bên nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.
 • Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh được nhượng quyền không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh. Nếu hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

2. Thực hiện thủ tục đăng ký nhượng quyền

Theo quy định hiện hành, hình thức nhượng quyền từ nước ngoài vào Việt Nam không thuộc trường hợp được miễn đăng ký. Theo đó, trước khi nhượng quyền thương mại, bên nhượng quyền phải thực hiện thủ tục đăng ký nhượng quyền với Bộ Công Thương.

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu quy định;
 • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu quy định;
 • Các văn bản xác nhận về tư cách pháp lý của bên dự kiến nhượng quyền thương mại:
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt nam;
 • Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;
 • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;

3. Trách nhiệm cung cấp thông tin nhượng quyền

 • Cung cấp bản sao hợp đồng nhượng quyền thương mại mẫu và bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại của mình cho bên nhận nhượng quyền ít nhất là 15 ngày làm việc trước khi ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại nếu các bên không có thỏa thuận khác. Các nội dung bắt buộc của bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại quy định và công bố.
 • Có trách nhiệm thông báo ngay cho tất cả các bên nhận nhượng quyền về mọi thay đổi quan trọng trong hệ thống nhượng quyền thương mại làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại của bên nhận nhượng quyền.

4. Lý do bạn nên chọn Dịch vụ Tư vấn Nhượng quyền tại SCC

Dịch vụ Tư vấn Nhượng quyền SCC giúp bạn thực hiện từ A-Z quy trình nhượng quyền bao gồm:

 • Tra cứu, tư vấn và lựa chọn hệ thống nhượng quyền phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng;
   
 • Tư vấn pháp lý trong suốt quá trình đàm phán Hợp đồng nhượng quyền;
   
 • Soạn thảo và kiểm tra các điều khoản hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của khách hàng;
   
 • Tư vấn các vấn đề tài chính trong Hợp đồng nhượng quyền;
   
 • Tiến hành các thủ tục ghi nhận Hợp đồng nhượng quyền, xin phép tiến hành các giao dịch nhượng quyền;
   
 • Theo dõi, tư vấn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong toàn bộ quá trình Nhượng quyền.

Dịch vụ Tư vấn Nhượng quyền thương hiệu SCC - Uy tín - Chuyên nghiệp - Tốc độ

Để được tư vấn và hỗ trợ giao dịch nhượng quyền thương hiệu, bạn có thể liên hệ chúng tôi tại đây.

nhung-dieu-can-luu-y-khi-nhuong-quyen-thuong-hieu