Giỏ hàng

Vi phạm bản quyền bị phạt bao nhiêu tiền?

Ở bài trước, SCC đã cùng bạn đọc tìm hiểu về những hành vi vi phạm bản quyền phim truyền hình. Ở bài này, chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu về mức xử phạt hành vi vi phạm bản quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam nhé.

Yếu tố nào là yếu tố xâm phạm quyền tác giả?

Yếu tố xâm phạm quyền tác giả có thể thuộc một trong các dạng sau đây:

 • Bản sao tác phẩm được tạo ra một cách trái phép;
 • Tác phẩm phái sinh được tạo ra một cách trái phép;
 • Tác phẩm giả mạo tên, chữ ký của tác giả, mạo danh hoặc chiếm đoạt quyền tác giả;
 • Phần tác phẩm bị trích đoạn, sao chép, lắp ghép trái phép;
 • Sản phẩm có gắn thiết bị kỹ thuật bảo vệ quyền tác giả bị vô hiệu hoá trái phép.

vi-pham-ban-quyen-bi-phat-bao-nhieu-tien

Yếu tố xâm phạm quyền liên quan có thể thuộc một trong các dạng sau đây:

 • Bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn được tạo ra một cách trái phép;
 • Bản sao bản định hình cuộc biểu diễn, bản sao bản ghi âm, ghi hình, bản sao chương trình phát sóng được tạo ra một cách trái phép;
 • Một phần hoặc toàn bộ cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng bị sao chép, trích ghép trái phép; một phần hoặc toàn bộ chương trình phát sóng bị thu, giải mã và phân phối trái phép;
 • Sản phẩm có gắn thiết bị kỹ thuật bảo vệ quyền liên quan bị vô hiệu hoá trái phép; bản định hình cuộc biểu diễn bị dỡ bỏ hoặc bị thay đổi một cách trái phép thông tin về quản lý quyền liên quan.

Căn cứ xác định yếu tố xâm phạm quyền tác giả là phạm vi bảo hộ quyền tác giả được xác định theo hình thức thể hiện bản gốc tác phẩm; được xác định theo nhân vật, hình tượng, cách thể hiện tính cách nhân vật, hình tượng, tình tiết của tác phẩm gốc trong trường hợp xác định yếu tố xâm phạm đối với tác phẩm phái sinh. Căn cứ xác định yếu tố xâm phạm quyền liên quan là phạm vi bảo hộ quyền liên quan đã được xác định theo hình thức thể hiện bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

vi-pham-ban-quyen-bi-phat-bao-nhieu-tien

Để xác định một bản sao hoặc tác phẩm (hoặc bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng) có phải là yếu tố xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan hay không, cần so sánh bản sao hoặc tác phẩm đó với bản gốc tác phẩm (bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng) hoặc tác phẩm gốc. Bản sao tác phẩm, bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng bị coi là yếu tố xâm phạm trong các trường hợp sau đây:

 • Bản sao là bản sao chép một phần hoặc toàn bộ tác phẩm, bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đang được bảo hộ của người khác;
 • Tác phẩm (phần tác phẩm) là một phần hoặc toàn bộ tác phẩm, bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đang được bảo hộ của người khác;
 • Tác phẩm, phần tác phẩm có nhân vật, hình tượng, cách thể hiện tính cách nhân vật, hình tượng, tình tiết của tác phẩm đang được bảo hộ của người khác.

Như vậy, căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 105/2006/NĐ-CP thì các sản phẩm có các yếu tố trên sẽ là các sản phẩm xâm phạm quyền tác giả.

Vi phạm bản quyền bị phạt bao nhiêu tiền?

Các hành vi vi phạm bản quyền là các hành vi ăn cắp chất xám. Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định tại Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định về mức xử phạt với các hành vi vi phạm bản quyền như sau:

vi-pham-ban-quyen-bi-phat-bao-nhieu-tien

Đối với hành vi xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm

– Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tự ý sửa chữa, cắt xén tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xuyên tạc tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

– Biện pháp khắc phục hậu quả:

 • Buộc cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng thông tin sai sự thật đối với hành vi nêu trên;
 • Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi nêu trên.

Đối với hành vi xâm phạm quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng

– Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định.

– Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm.

Đối với hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm

– Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

– Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm.

Hãy liên hệ với TRUNG TÂM GIAO DỊCH BẢN QUYỀN - Công ty cổ phần Truyền thông và Văn hóa Con Sóc (SCC)

nhung-dieu-can-luu-y-khi-nhuong-quyen-thuong-hieu