Giỏ hàng

Xuất bản là gì? Xuất bản phẩm là gì?

[SCC- Dịch vụ Xuất bản] Xuất bản là một ngành hoạt động rất đặc thù, vừa thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ, vừa thuộc văn hóa - xã hội - giáo dục - truyền thông, đòi hỏi tính chuyên môn hóa cao trong từng công đoạn sản xuất các xuất bản phẩm, đặc biệt là SÁCH. 
 
Xuất bản là việc tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu để in và phát hành hoặc để phát hành trực tiếp qua các phương tiện điện tử.
In là việc sử dụng thiết bị in để tạo ra xuất bản phẩm từ bản mẫu.
Phát hành là việc thông qua một hoặc nhiều hình thức mua, bán, phân phát, tặng, cho, cho thuê, cho mượn, xuất khẩu, nhập khẩu, hội chợ, triển lãm để đưa xuất bản phẩm đến người sử dụng.
Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây:
a) Sách in;
b) Sách chữ nổi;
c) Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp;
d) Các loại lịch;
đ) Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.
Bản thảo là bản viết tay, đánh máy hoặc bản được tạo ra bằng phương tiện điện tử của một tác phẩm, tài liệu để xuất bản.
Biên tập là việc rà soát, hoàn thiện nội dung và hình thức bản thảo để xuất bản.
Xuất bản điện tử là việc tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu và sử dụng phương tiện điện tử để tạo ra xuất bản phẩm điện tử.
Xuất bản phẩm điện tử là xuất bản phẩm quy định tại các điểm a, c, d, đ ở trên và được định dạng số và đọc, nghe, nhìn bằng phương tiện điện tử.

Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ.
Phương thức xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử là việc xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên các phương tiện điện tử.
Lưu chiểu là việc nộp xuất bản phẩm để lưu giữ, đối chiếu, kiểm tra, thẩm định.
(Theo Luật Xuất Bản - Số hiệu 19/2012/QH13, ban hành vào ngày 20 tháng 11 năm 2012)
 
Như vậy, xuất bản phẩm là sản phẩm cuối cùng của hàng loạt công đoạn từ BẢN THẢO, BIÊN TẬP, THIẾT KẾ, CHẾ BẢN, XIN CẤP PHÉP XUẤT BẢN, XUẤT BẢN IN ẤN/ĐIỆN TỬ, LƯU CHIỂU và rồi để phát hành ra thị trường tới tay bạn đọc hoặc phát hành nội bộ. 
 
Dịch vụ xuất bản SCC - Còn hơn một dịch vụ vì đó là SÁCH
Liên hệ tư vấn dịch vụ xuất bản: TẠI ĐÂY
--------------
 
Công ty CP Truyền thông và Văn hóa Con Sóc (SCC.JSC) đã có 15 năm hoạt động trong thị trường xuất bản tại Việt Nam và Đông Nam Á với ba mảng hoạt động chính: Dịch vụ Xuất bản (trong nước và quốc tế), Giao dịch Bản quyềnXuất nhập khẩu và Phát hành Sách
 Đăng ký tư vấn: TẠI ĐÂY
 Hotline: 0932373282 - 0903276959