Giỏ hàng

Oneworld

10 Bloomsbury Street
London, WC1B 3SR
United Kingdom

Oneworld Publications là một công ty xuất bản độc lập của Anh được thành lập vào năm 1986 bởi Novin Doostdar và Juliet Mabey
CÁC DÒNG SÁCH CHÍNH
- Non-Tiểu thuyết (Phi tiểu thuyết): Nghệ thuật, Kinh doanh, quà tặng, lịch sử, văn học, chính trị, tôn giáo, khoa học, self-help
- Tiểu thuyết (Tiểu thuyết hư cấu)