Giỏ hàng

How to Future (Điều khiển tương lai)

Thương hiệu: Khác
| |
Liên hệ

Tên: How to Future (Leading and Sense-making in an Age of Hyperchange)

Tác giả: Scott Smith

Ngày xuất bản: 10/09/2020

Paperback - ISBN: 9781789664706

Ebook - ISBN: 9781789664713 £14.99

Bìa cứng - ISBN: 9781789664720 £45

Số trang: 240

Khổ sách (mm): 216x138


Hotline hỗ trợ: 0932 373 282 - 0903 276 959
|


Cuốn sách:

- Cung cấp các công cụ rõ ràng, đặc thù và dễ hiểu - sẽ giúp bạn xác định được các xu hướng và mô mình nhằm đánh giá và định hướng chiến lược kinh doanh.

- Mô tả một bức tranh dễ hiểu hiểu về những yếu tố bấp bênh, nguy hiểm trong kinh doanh. Từ đó, giúp bạn nắm bắt được sự thay đổi, nhằm thích ứng và lên kế hoạch phù hợp.

Sản phẩm đã xem

-%