Giỏ hàng

Dịch vụ tư vấn bảo vệ bản quyền và giao dịch nhượng quyền cho bảo tàng

Các dữ liệu, hình ảnh, video, audio... trong bộ sưu tập của bảo tàng, triển lãm đều có bản quyền. Ngay cả các bảo tàng có quyền sở hữu hợp pháp đối với các vật phẩm sưu tập cũng không thể tự do sao chép các đối tượng này. Trừ khi họ có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền. Trong bài viết này hãy cùng SCC tìm hiểu: Dịch vụ tư vấn bảo vệ bản quyền và giao dịch nhượng quyền cho bảo tàng.

1. Bảo tàng là gì?

Bảo tàng là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử tự nhiên và xã hội (sau đây gọi là sưu tập) nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của nhân dân.

Bảo tàng Việt Nam bao gồm:

  • Bảo tàng quốc gia là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập có giá trị tiêu biểu trong phạm vi cả nước;
  • Bảo tàng chuyên ngành là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập có giá trị tiêu biểu về một chuyên ngành;
  • Bảo tàng cấp tỉnh là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập có giá trị tiêu biểu ở địa phương;
  • Bảo tàng tư nhân là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập về một hoặc nhiều chủ đề.

2. Nhiệm vụ của bảo tàng là gì?

Theo quy định tại Điều 48 Luật di sản văn hóa thì, Bảo tàng có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày các sưu tập;

2. Nghiên cứu khoa học về di sản văn hoá;

3. Tổ chức phát huy giá trị di sản văn hoá phục vụ lợi ích của toàn xã hội;

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ;

5. Quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật;

6. Thực hiện hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

2. Dịch vụ tư vấn bảo vệ bản quyền cho triển lãm, bảo tàng

Trải qua 15 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Truyền thông và Văn hóa Con Sóc (SCC) được biết đến tại Việt Nam và quốc tế với hoạt động Giao dịch bản quyền, đặc biệt là dịch vụ tư vấn bảo vệ bản quyền cho triển lãm, bảo tàng nổi bật với mạng lưới khách hàng và đối tác trên khắp cả nước và quốc tế.

bao-ve-va-giao-dich-noi-dung-ban-quyen-cho-trien-lam-bao-tang

  • Sản phẩm bản quyền

Công ty Cổ phần Truyền thông và Văn hóa Con Sóc luôn tự hào là đơn vị cung cấp Quyền sử dụng, quyền sở hữu, quyền trưng bày các tài liệu, hình ảnh hiện vật, audios, videos phục vụ cho hoạt động trưng bày của bảo tàng, triển lãm hoặc hoạt động làm phim tư liệu khoa học xã hội/ tự nhiên của các bảo tàng, thư viện, nhà xuất bản, kênh truyền thông, nghiên cứu, công ty dữ liệu,…của Pháp, Mỹ, Đức và châu u, Việt Nam,…

bao-ve-va-giao-dich-noi-dung-ban-quyen-cho-trien-lam-bao-tang

  • Đối tác giao dịch

Các bảo tàng, thư viện, đơn vị bảo tồn và lưu trữ tại Mỹ, Châu Âu, Châu Á và tại Việt Nam.

  • Các giao dịch thành công

SCP giao dịch thành công nhiều thước phim tài liệu quý về bối cảnh Việt Nam trong những năm thế kỷ 20 với các bảo tàng, thư viện quốc tế. Đây là những hình ảnh, cành quay chân thực về lịch sử đất nước với nội dung phong phú: kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cuộc sống sinh hoạt dân dã, những dịp đặc biệt, v.v...

bao-ve-va-giao-dich-noi-dung-ban-quyen-cho-trien-lam-bao-tangbao-ve-va-giao-dich-noi-dung-ban-quyen-cho-trien-lam-bao-tang

Trong bối cảnh hiện nay, câu chuyện về số hóa, về big data rất quan trọng đặc biệt là trong lĩnh vực nghệ thuật. Cùng với SCP, bảo tàng sẽ có những nội dung đa dạng, chất lượng, uy tín giúp xây dựng những giá trị to lớn hơn, các chương trình và dịch vụ mới hơn, những trải nghiệm duy nhất cho mục tiêu mở rộng công chúng và tăng nguồn thu trong bối cảnh hiện nay.

Để được tư vấn bảo vệ bản quyền và giao dịch nội dung bản quyền cho triển lãm, bảo tàng, bạn có thể liên hệ chúng tôi tại đây.