Giỏ hàng

Thông báo về sự kiện giới thiệu bản quyền sách Frankfurt 2020


Do nhiều hạn chế về việc đi lại và kiểm dịch trước sự bùng phát của Covid-19, Công ty Truyền thông và Văn hóa Con Sóc sẽ không tổ chức Hội Sách Frankfurt vào Tháng 10.

Thế nhưng, chúng tôi sẽ làm tất cả để liên kết với các đối tác, đồng đại lý. Điều này có nghĩa, nhân sự của chúng tôi sẽ làm việc với quý vị trước và trong suốt “Tuần lễ Frankfurt” thông qua các cuộc hẹn online vào tháng 9.

Để đặt cuộc hẹn với bộ phận Bản Quyền, vui lòng liên hệ qua copyright.scp1@gmail.com và đại diện của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn. Hoặc, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo form sau: https://tinyurl.com/yyv5eg49

Trân Trọng,

Đại diện Bản quyền Con Sóc.


------------


Given the ongoing travel and quarantine restrictions in the wake of the Covid-19 pandemic, Squirrel Rights Agency –Squirrel Communication and Culture. JSC (Vietnam) will not have a physical presence at the Frankfurt Book Fair in October.

We will, however, be making everything we can for linking with our partners, co-agencies. This means that our colleagues will be available before and during “Frankfurt Week” by virtual appointment in September.

To make an appointment with colleagues from our rights departments please send an e-mail to your regular Squirrel contact or copyright.scp1@gmail.com and one of our representatives will contact you.

About Squirrel Rights Agency.