Giỏ hàng

Xuất nhập khẩu Sách

Dịch vụ Xuất-Nhập khẩu và phân phối phát hành Sách, dữ liệu, Nội dung số, Chương trình đào tạo online và offline theo các đơn và yêu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế; Xuất - Nhập khẩu và tư vấn Phân phối các sản phẩm của Dịch vụ Xuất bảnDịch vụ Đại diện bản quyền

Hiện SCP là đại diện xuất khẩu thường xuyên của sách Việt cho các đối tác Thụy Điển/ Đài Loan/ Trung Quốc. SCC đại diện Nhập khẩu và Phân phối sách nước ngoài vào Việt Nam theo đơn đặt hàng, bao gồm các thể loại:

  • Giáo dục Phổ thông: Chương trình và sách của NXB Cambridge, Oxford, Macmillan, MMP, Houghton Miflin Harcourt, MC Graw
  • Giáo dục Đại học: NXB Wiley, MC Graw, Person, Standford University, 
  • Ngoại ngữ : tiếng Anh, tiếng Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Đức, 
  • Sách văn hóa, lịch sử, chính trị, khoa học, kinh doanh, kinh tế,… thiếu nhi, văn học…. tiếng Anh và các ngôn ngữ khác. 

----------------------

Công ty Cổ phần Truyền thông và Văn hóa Con Sóc SCP 

- Pround of Linking Knowledge -