Giỏ hàng

Giao dịch bản quyền sách nói trên Youtube

Youtube là trang web lưu trữ và chia sẻ video trực tuyến phổ biến nhất, hiện nay. Vậy nên nhiều Youtuber đã tận dụng nó như một kênh để truyền tải sách nói tới độc giả. Tuy nhiên, việc xuất bản sách nói trên Youtube cũng cần giao dịch bản quyền trước khi phát hành. 
Hãy tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về quy định giao dịch bản quyền sách nói trên Youtube nhé.

Giao dịch bản quyền sách nói trên youtube

Giao dịch bản quyền sách nói là vấn đề nhiều tác giả quan tâm

Quy định về bản quyền sách nói

Sách nói là một hình thức sách âm thanh, nội dung sách được truyền tải thông qua giọng nói của con người. Sách nói giữ nguyên và thể hiện một cách chân thực thông tin nằm trong một cuốn sách. 
Người dùng sách nói có thể nghe sách ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào thông qua các phương tiện truyền thông hay các ứng dụng thông minh.
Theo quy định tại Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH 2022 Luật Sở hữu trí tuệ, bản quyền hay quyền tác giả được định nghĩa như sau: 
"Điều 18: Quyền tác giả

Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật này bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Điều 19: Quyền nhân thân

Quyền nhân thân bao gồm:

1. Đặt tên cho tác phẩm.

Tác giả có quyền chuyển quyền sử dụng quyền đặt tên tác phẩm cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao quyền tài sản quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Luật này;

2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm không cho người khác xuyên tạc; không cho người khác sửa đổi, cắt xén tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Điều 20: Quyền tài sản

1. Quyền tài sản bao gồm:

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các bản ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào tại địa điểm mà công chúng có thể tiếp cận được nhưng công chúng không thể tự do lựa chọn thời gian và từng phần tác phẩm;

c) Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp toàn bộ hoặc một phần tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

d) Phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng thông qua bán hoặc hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác đối với bản gốc, bản sao tác phẩm dưới dạng hữu hình, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

đ) Phát sóng, truyền đạt đến công chúng tác phẩm bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác, bao gồm cả việc cung cấp tác phẩm đến công chúng theo cách mà công chúng có thể tiếp cận được tại địa điểm và thời gian do họ lựa chọn;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính, trừ trường hợp chương trình máy tính đó không phải là đối tượng chính của việc cho thuê.

2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép tổ chức, cá nhân khác thực hiện theo quy định của Luật này.

Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và Khoản 3 Điều 19 của Luật này phải được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả và trả tiền bản quyền, các quyền lợi vật chất khác (nếu có) cho chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, các Điều 25, 25a, 26 32 và 33 của Luật này. Trường hợp làm tác phẩm phái sinh mà ảnh hưởng đến quyền nhân thân quy định tại Khoản 4 Điều 19 của Luật này còn phải được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.

3. Chủ sở hữu quyền tác giả không có quyền ngăn cấm tổ chức, cá nhân khác thực hiện các hành vi sau đây:

a) Sao chép tác phẩm chỉ để thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật này; sao chép tạm thời theo một quy trình công nghệ, trong quá trình hoạt động của các thiết bị để truyền phát trong một mạng lưới giữa các bên thứ ba thông qua trung gian hoặc sử dụng hợp pháp tác phẩm, không có mục đích kinh tế độc lập và bản sao bị tự động xóa bỏ, không có khả năng phục hồi lại;

b) Phân phối lần tiếp theo, nhập khẩu để phân phối đối với bản gốc, bản sao tác phẩm đã được chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện hoặc cho phép thực hiện việc phân phối."

Giao dịch bản quyền sách nói trên youtube

Như vậy, theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân muốn phát hành sách nói trên Youtube phải được sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền tác phẩm và phải trả tiền bản quyền hoặc các quyền lợi vật chất khác (nếu có) cho chủ sở hữu. 

Đó chính là lý do, tại sao trước khi phát hành sách nói trên Youtube, chúng ta cần giao dịch bản quyền.

Giao dịch bản quyền sách nói trên Youtube

Trước khi muốn đọc, thu âm và phát lại bất kỳ một cuốn sách nào trên Youtube, bạn cần thực hiện các công việc sau. 

  • Kiểm tra thông tin nhà xuất bản và công ty phát hành sách, những người chịu trách nhiệm về nội dung để tìm thông tin liên lạc từ công ty phát hành, người nắm giữ bản quyền. 

  • Nếu bạn muốn xin hoặc mua bản quyền sách để sử dụng, thì sẽ liên hệ với công ty phát hành sách chứ không phải liên hệ với nhà xuất bản. 

Giao dịch bản quyền sách nói trên youtube

Sách nói rất phổ biến trên Youtube - thu hút lượng lớn người nghe (Ảnh minh họa)

Thông thường, tùy vào công ty sách, chúng ta có thể xin hoặc mua bản quyền. 

Có những công ty sẵn sàng bán bản quyền, hoặc cho người đọc sử dụng. Cũng có những công ty sách không muốn sản xuất video sách nói. Chỉ muốn sách sách giấy. Thì họ sẽ không cho phép bạn đọc bất kỳ một cuốn sách nào trên youtube.

Hoặc có những công ty đã bán tác quyền cho những nền tảng audio books khác, thì bạn sẽ không được phép đọc các cuốn sách đó trên Youtube nữa.
Vì vậy, hiện nay để làm được sách nói, bạn nên liên hệ với công ty phát hành sách để họ cho phép bạn sử dụng sách của họ. Nếu công ty phát hành sách đồng ý, hai bên sẽ thỏa thuận và ký kết hợp đồng để xác nhận họ cho phép bạn sử dụng tác quyền của quyển sách đó, để sử dụng trên kênh youtube. 
Lúc đó bạn mới có thể thu âm những quyển sách đó và chia sẻ trên kênh Youtube được. 
Đây là cách chính thống và thể hiện sự tôn trọng bản quyền của tác giả cũng như là của công ty phát hành sách.
Nếu bạn không thành thạo việc giao dịch bản quyền với tác giả, công ty phát hành. Hoặc bạn cần thời gian tập trung viết sách, không muốn mất nhiều thời gian cho việc thực hiện thủ tục này... Bạn có thể liên hệ Trung tâm Giao dịch Bản quyền Con Sóc.

Giao dịch bản quyền sách nói trên youtube

Trong suốt 15 năm hoạt động, SCC tự hào là đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 tại Việt Nam thực hiện giao dịch bản quyền sách và nội dung số giữa các đối tác Việt Nam và quốc tế.

Đăng ký tư vấn trực tiếp tại Fanpage Truyền thông và Văn hóa Con Sóc

Hoặc liên hệ hotline: 0932373282 - 0865346815

----------

  • Văn phòng 1: P703, tòa B3.7 Hacinco, Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Văn phòng 2: Phố sách 19/12, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Website: https://squi-agency.vn/
  • Email: copyright.scp1@gmail.com (Cc truyenthong.scp4@gmail.com)