Giỏ hàng

Trung tâm giao dịch bản quyền SCC - Đồng hành cùng sáng tạo

Trung tâm giao dịch bản quyền SCC - Đồng hành cùng sáng tạo

-----

𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐛𝐚̉𝐧 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐒𝐂𝐂 kết nối các doanh nghiệp, nhà sản xuất phim, rạp chiếu phim, nền tảng chiếu phim... để đem những bộ phim hay nhất trên khắp thế giới, đến với khán giả Việt.

📗 Với hơn 10 năm hoạt động trong linh vực giao dịch nhượng quyền, SCC đã trở thành người dẫn đầu trong việc thực hiện hàng ngàn giao dịch:

🐿 𝐌𝐮𝐚 𝐛𝐚́𝐧, 𝐧𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐚́𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐛𝐚̉𝐧: Sách giấy, sách điện tử, sách nói ( từ các nhà xuất bản, tổ chức quốc tế vào cho khách hàng Việt Nam và ngược lại.)

🐿 𝐌𝐮𝐚 𝐛𝐚́𝐧, 𝐧𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐨̂ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡, 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐮̣𝐜: (đào tạo chuyên ngành, kỹ năng sống )

🐿 𝐌𝐮𝐚 𝐛𝐚́𝐧, 𝐧𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́, 𝐭𝐚̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ (bao gồm dữ liệu hình ảnh, phim tài liệu, phim khoa học cho các bảo tàng, thư viện, các tổ chức giáo dục)

🐿 𝐌𝐮𝐚 𝐛𝐚́𝐧, 𝐧𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐫𝐢́: (phim điện ảnh, truyền hình, phim hoạt hình, chương trình thể thao, cho các kênh truyền thông xã hội, truyền hình, media)

Đ𝐀̉𝐌 𝐁𝐀̉𝐎 𝐀𝐍 𝐓𝐎𝐀̀𝐍 - 𝐌𝐈𝐍𝐇 𝐁𝐀̣𝐂𝐇 - 𝐋𝐎̛̣𝐈 𝐈́𝐂𝐇 𝐓𝐎̂́𝐈 Đ𝐀 𝐃𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐆

-----

Liên hệ tư vấn mua bán bản quyền, tư vấn nhượng quyền:

☎ Điện thoại: 093 237 32 82 - 84 903276959

📩 Email: copyright.scp1@gmail.com